Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Dec 17, 2020

Terwijl ondernemers ten onder gaan aan de lockdown doen OMT-leden merkwaardige uitspraken. Arts-microbioloog Marc Bonten haalde de schouders op over het trage vaccinatieproces in Nederland. „Die twee weken gaan het verschil niet maken”. Viroloog Marion Koopmans bekende op Twitter: ,,Het maart gevoel lijkt er weer te zijn. Dat is mooi!" In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ bekritiseert Telegraafverslaggever Wierd Duk het gebrek aan empathie in de top.

Over 50 jaar heeft bijna de helft van de Nederlanders een migratieachtergrond, zo blijkt uit onderzoek van het CBS deze week. Wat zullen we merken van deze totaal andere bevolkingssamenstelling? En: het idee dat kinderen met een migratieachtergrond beginnen met een onderwijsachterstand die niet meer valt in te halen, is flauwekul. Hinderpaal is sociaal-economische achterstelling, niet etnische achtergrond.