Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Nov 15, 2018

Twee dagen voor de intocht analyseert verslaggever Wierd Duk de gebeurtenissen in aanloop naar deze Sinterklaasintocht. En mensen in de bijstand spreken anderen aan: hou op met zeuren, want van de bijstand valt prima te leven.