Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Jan 31, 2019

De wekelijkse podcast van Wierd Duk over spijbelende klimaatkinderen en de politiek correctheid in Rotterdam en Kaatsheuvel