Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Dec 3, 2020

Wie mag in Nederland het woord voeren, en wie wordt de mond gesnoerd? Deze week werden kiezers rechts van de VVD, onder applaus van enkele BN'ers, op social media weggezet als 'vervuld van haat'. Telegraafverslaggever Wierd Duk stelde daarover enkele vragen, maar het lijkt inmiddels onmogelijk om dit gesprek nog op redelijke wijze te kunnen voeren. In de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ zoomt de Telegraafverslaggever uit op die discussie en hij concludeert dat het ‘slachtoffer-dader denken’ compleet is doorgeslagen.

Verder in de podcast: hoe ministers en ambtenaren in coronatijd geen rekening houden met het persoonlijke leed van ondernemers in de zwaar getroffen horeca. En: burgers uit de Wieringermeer gaan de strijd aan met Silicon Valley. Het is David tegen Goliath in de polder van Noord-Holland.