Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Aug 5, 2021

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk analyseert in de podcast nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Elke donderdag vanaf 16 uur een nieuwe aflevering.