Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Aug 1, 2019

In de wekelijkse podcast ‘Het land van Wierd Duk’ gaat het dit keer over het boerka-verbod dat vanaf vandaag geldt, over Nederlanders die geen geld hebben om op vakantie te kunnen, en over een weggepest transgenderstel.