Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Jul 18, 2019

In de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ deze week de komst van een Islamitische school die Westland bezighoudt, salafisme in Haagse wijken, en de donkere zijde van de rally’s van Donald Trump.