Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Feb 28, 2019

Wat doet het met een wijk als er een gezin neerstrijkt waarmee niet valt te communiceren, een scholier staat op tegen ‘linkse indoctrinatie’ in het onderwijs en Instagram en Twitter gooien Tommy Robinson van het platform omdat hij zou bijdragen aan haat.