Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk


Sep 24, 2020

De actie #ikdoenietmeermee van een aantal BN’ers is een logisch gevolg van het onduidelijke communicatiebeleid van de overheid. De polarisering rond het coronavirus neemt toe en dat is zorgelijk nu we misschien op een nieuwe lockdown afstevenen, zegt Wierd Duk in een nieuwe podcast.

Verder in deze aflevering: hoe gaat een kleine gemeente als Aalten om met de coronacrisis? Lukt het in de regio wel, wat Rutte niet voor elkaar krijgt, namelijk het creëren van gemeenschapszin? En het bewonderenswaardige verhaal van de 88-jarige Yvonne Keuls. Een geroemd schrijfster totdat zij in 1985 werd verguisd door het establishment nadat zij kindermisbruik aan de kaak stelde. Nu komt de waarheid mogelijk alsnog boven tafel.