Preview Mode Links will not work in preview mode

Het Land van Wierd Duk

Sep 25, 2018

Editie 0 van De Telegraafpodcast. Wierd Duk analyseert met Kamran Ullah nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden.